Geschiedenis van Haarlem

Vaste expositie

Deze tentoonstelling is een presentatie van de geschiedenis van Haarlem en Zuid-Kennemerland.

De nadruk ligt op de bloeiperiode van Haarlem: de Gouden Eeuw, toen Haarlem een van de machtigste en welvarendste steden van Holland was; de 19e eeuw als de stad door industrialisatie een nieuwe rijke periode kent; en op de afgelopen jaren tot aan vandaag. In de tentoonstelling worden met de thema’s werken, wonen, macht, geloof en kunst en wetenschap het heden en verleden in relatie met elkaar gebracht. Voor kinderen is de weeshuiskamer heel leuk en leerzaam!
Share This